Проведе се лекция на тема "Градската реституция"

January 13, 2019

 

На 08.01.2019 г. в аудитория 243 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция на тема "Градската реституция" с лектор доц. д-р Златимир Орсов.

 

В началото на лекцията доц. Орсов разгледа въпроси, свързани със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП (отм.)), както и Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) - неговото приемане и изменения.

 

Засегнати бяха и противоречията в практиката на КС и ВКС относно собствеността след 1944 г. След като изясни отделните елементи на фактическия състав на реституцията, доц. Орсов сподели и някои интересни истории по темата, включително случая, популярен дори в Европа и известен като "Запетайката”.

 

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на доц. Орсов, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията.

 

Снимки от събитието можете да намерите тук.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive