Проведе се научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

December 23, 2018

 

На 17.12.2018 г. се навършиха пет години от кончината на изключително ерудития и блестящ преподавател, под чието име същестува и нашата организация, а именно Теодор Пиперков или Тео. Именно във връзка с това, беше проведена научна конференция, като основната й цел беше да почетем паметта на Тео, да си спомним за него, да се опитаме да пресъздадем неговата личност посредством участието на негови колеги, ученици и преди всичко приятели, като за това помогнаха много и личните истории, които участниците споделиха. Всичко това създаде по-неформална обстановка, съответно благоприятна среда за дискусия, която беше в самия край на конференцията. Клубът на юриста “Теодор Пиперков” иска да изкаже огромните си благодарности на проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова за организационното съдействие, на проф. д-р Сашо Пенов за вдъхновяващото откриващо слово и въобще на всички участници и преподаватели, които отделиха от времето си за да присъстват на конференцията.

 

Модератори на научната конференция бяха: проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова и ас. Тихомир Рачев. 

 

Следните доклади бяха изнесени на конференцията:

„Актуални въпроси на заповедното производство“ – доклад на съдия Васил Александров, СРС

„Още веднъж за римското право и концепцията за „юридическо лице“ – доклад на ас. Атанас Шопов

„Вътрешна организация на дружествата на публиканите в речите на Цицерон срещу Гай Верес“ – доклад на ас. Стоян Иванов 

„Придобиване на наследство в римското и в съвременното право“ – доклад на гл. ас. д-р Венцислав Петров

„Някои проблеми на ненаименованите договори“ – доклад на хон. ас. д-р Димитър Стоименов

„Класицизъм и новаторство в законодателството на императорите Диоклециан и Константин I“ – доклад на хон. ас. Методи Тодоров, съдия в СРС

„Дееспособността в римското и в съвременното право“ – доклад на ас. Тихомир Рачев

 

Изнесените от участниците доклади ще бъдат публикувани напролет в сайта на ius romanum.( www.iusromanum.eu)

 

Снимки от събитието може да намерите тук.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts