Научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков

March 28, 2018

 

 

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ организира научна конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. Кристиан Таков. В конференцията ще вземат участие техни ученици, като списък с участниците и график на събитието ще откриете по-долу в статията.

Гл. ас. Пиперков и доц. Таков бяха двама от най-обичаните преподаватели в юридическия факултет на Софийския университет. Техният постоянен стремеж към постигане и предаване на знанието, към събуждане на същата тази любов към правото, каквато самите те изпитваха, докоснаха хилядите, които имаха честта и удоволствието да бъдат техни студенти. Те оставиха трайна следа в бъларската юридическа общност, във всеки един свой ученик. В конференцията ще вземат участие някои от точно тези техни ученици – хората, които продължават делото им. 

С конференцията ще се отбележи и четвъртата годишнина от учредяването на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“.

 

Събитието е отворено за всеки желаещ да го посети и ще се състои в два последователни дни – на 30 март (петък) от 10:00 ч. в Аулата на Ректората на Софийския университет и на 31 март (събота) от 11:00 ч. в Нова конферентна зала (огледалната зала) в Ректората на Софийския университет.

 

Програмата на конференцията е както следва:

 

Ден 1 (петък, 30.03.2018 г.) – Аула на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 ч.: ОТКРИВАНЕ
11:00 ч.: хон. ас. Димитър Стоименов – Изпълнение на спорен кредитор
11:20 ч.: ас. д-р Димитър Стоянов – Въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията
11:40 ч.: гл. ас. д-р Виктор Токушев – Правна същност на облигациите
12:00 ч.: ас. Методи Шушков – Задължението за сключване на договор или извършването на правна сделка в римското и съвременното право
12:20-13:00 ч.: ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 ч.: мл. съдия Васил Александров – Няколко хипотези на атипични облигационни правоотношения
13:20 ч.: д-р Стоян Ставру – Волеизявленията сигурно са полудели! Технологични мутации на формата в правото. 
13:40 ч.: д-р Васил Петров – Недействителността по чл. 76 ЗН като особена непротивопоставимост в колективен интерес 
14:00 ч.: гл. ас. д-р Венцислав Петров – Относителна недействителност в наследственото право

 

 

Ден 2 (събота, 31.03.2018 г.) – Нова конферентна зала (огледална зала), Ректорат на СУ “Климент Охридски”


11:00 ч.: ас. Атанас Шопов – Правен субект, правосубектност, юридическа личност, лице
11:20 ч.: ас. Ирина Богданова – Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД
11:40 ч.: Анастас Пунев – Обезпечение на разноски? 
12:00 ч.: мл. съдия Андрей Георгиев – Някои проблеми на пълномощното за изтегляне на пари
12:20-13:00 ч.: ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:00 ч.: ас. Мартин Ангелов – Брекзит и свободата на установяване на юридически лица
13:20 ч.: Цветелина Байрактарова – Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас?
13:40 ч.: Снежанка Балджиева – За някои проблеми на арбитража
14:00 ч.: Антоний Димитров и Деян Петров – Дискусионни въпроси по прилагането на чл. 147 ЗЗД

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts