• Клуб на юриста

Проведе се лекция на тема "Наказването на престъпления"На 24.10.2019 г. се състоя първото събитие на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" за учебната 2019/2020 г. - публична лекция на тема "Наказването на престъпления". Лектор на събитието беше проф. д-р Лазар Груев, който очерта в историко-философски конспект необходимостта от наказване и концепцията за наказанието.


Коментирайки сегашното състояние на санкциите в НК, проф. Груев аргументира пред аудиторията необходимостта от преосмисляне на наказателната политика на държавата и въвеждането на законодателни промени, с които да се инкорпорират превъзпитателни мерки, повишаващи ефективността на наказването въобще.


Снимки от събитието може да намерите тук.


28 views