• Клуб на юриста

Непосредствено действие на Конституцията


На 10 май 2019 г. в аудитория 272 на Софийски университет се проведе публична лекция на съдиите от Софийския районен съд - Васил Петров и Константин Кунчев. Предмет на разискването бе непосредственото действие на Конституцията, както и отговорността на държавата за вреди от противоконституционни актове. Обсъждан бе въпросът за законовите основанията за водене на иск срещу държавата, както и възможността Народното събрание да бъде ответник по него. Лекторите и публиката дискутираха интересни случаи от практика на съдилищата и на Конституционния съд. Клубът на юриста изказва благодарност както на водещите на събитието, така и на всички участници!


Снимки от събитието може да намерите тук.

118 views