• Клуб на юриста

Борбата с корупцията по новия ЗПКОНПИНа 19 ноември в аудитория 65 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе лекция на тема „Борбата с корупцията по новия ЗПКОНПИ”, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков”. Лектор бе гл. ас. д-р Капка Георгиева. Освен че очерта основните аспекти в новия антикорупционен закон, ас. Георгиева отговори и на множеството въпроси от страна на публиката, като по този начин се оформи и своеобразна дискусия по темата.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на ас. Георгиева, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията.

4 views