За началото

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е основан на 31 март 2014г. от група студенти в специалност “право” на СУ “Св. Климент Охридски”. На тържественото откриване в Aula Magna присъстваха уважавани преподаватели и видни юристи, както и студенти от юридическия факултет. Дължим голяма признателност на проф.д-р. Сашо Пенов – декан на ЮФ, както и на зам.-ректора на СУ доц.д-р Юрий Кучев за подкрепата, която ни оказаха при създаването на клуба. Вярваме, че с подобни обединения на студенти, подкрепяни и от преподаватели, може да се допринесе за сплотяването на академичната общност на юристите.

 

За пътя напред

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е отворен към партньорства с други организации за реализирането на съвместни идеи, насочени към развиването на отговорна и заинтересована студентска общност.

 

За целите

Основната цел на  Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е да стимулира развитието на студентите, избрали да се посветят на правната наука. Безспорно академичния колектив в Алма Матер дава сериозна теоретична и практическа подготовка на възпитаниците си, мнозина от които се реализират като уважавани юристи. Стремежите на студентското обединение са да подпомогне основната дейност на университета, като организира събития и подема различни инициативи. За предстоящите начинания клубът разчита на подкрепата както на академичния състав на юридическия факултет, така и на бившите негови възпитаници, готови да дарят от познанията си на младите. Важно за нас е и активното участие на колегите студенти и тяхната градивна критика към дейността, която осъществяваме.