“Правни лабиринти” е съвместен проект на Клуб на юриста “Теодор Пиперков” и 

професионален правен сайт “Предизвикай правото”.

В поредицата от видеоклипове ще бъдат обсъждани изцяло или почти неизследвани за българското право територии от хора с достатъчно вдъхновение и смелост да застанат пред камера и изложат идеите си.

По-долу могат да бъдат гледани всички клипове от поредицата: