За началото

      Клубът на юриста "Теодор Пиперков" е основан на 31 март 2014 г. от група студенти в специалност "Право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Патрон на организацията е обичаният преподавател по Римско право гл. ас. Теодор Пиперков (1958-2013). На тържественото откриване на Клуба в Aula Magna присъстваха уважавани преподаватели и видни юристи, както и студенти от Юридическия факултет. Дължим голяма признателност на проф. д-р Сашо Пенов (декан на Юридическия факултет) и на доц. д-р Юрий Кучев (заместник-ректор на СУ "Св. Климент Охридски") за подкрепата, която ни оказаха при създаването на Клуба. Вярваме, че с подобни обединения на студенти, подкрепяни и от преподаватели, може да се допринесе за сплотяването на академичната общност на юристите и повишаването на качеството на юридическото образование у нас.

 

За целите

      Главната цел на  Клуба на юриста "Теодор Пиперков" е да стимулира развитието на студентите, избрали да се посветят на правната наука. Безспорно академичният колектив в Юридическия факултет на Алма Матер дава задълбочена теоретическа и практическа подготовка на възпитаниците си, мнозина от които впоследствие се реализират като уважавани юристи. Стремежите на Клуба са да подпомогне основната дейност на Университета, като организира събития с академична насоченост и подема различни инициативи.

       В своите начинания Клубът разчита на подкрепата както на преподавателите от Юридическия факултет, така и на бивши негови възпитаници, понастоящем практикуващи юристи, които имат желание да дарят от познанията и опита си на младите. Важно за нас е и активното участие на колегите студенти и тяхното градивно мнение относно дейността, която осъществяваме.

За пътя напред

      През изминалите седем години от създаването си Клубът на юриста "Теодор Пиперков" успя да организира над 60 събития (лекции, семинари, дискусии и пр.), и по този начин се превърна във важна част от академичния живот в Юридическия факултет. Едновременно с това организацията пренесе дейността си и извън залите на Университета, давайки началото на първата по рода си у нас Академия за гражданско образование. Във връзка с бъдещите си начинания Клубът е отворен към партньорства с други организации, които споделят неговите цели и ценности и желаят да спомогнат за развиването на заинтересована и отговорна студенска общност.